Q&A aanvraag omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten


De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De meest opvallende verandering was de nieuwe naam: omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Inmiddels is het verstrekken van deze omgevingsvergunning in volle gang. Op het verenigingsbureau in Amersfoort komen nog geregeld vragen binnen over de aanvraag van de nieuwe omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten. In onderstaand artikel proberen wij de belangrijkste te beantwoorden.


Klopt het dat niet alle aanvragers tegelijkertijd zijn uitgenodigd om een afspraak te maken voor de nieuwe omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten?

Op verzoek van de politie in de eerste periode voornamelijk zelfstandige jachthouders (de huurders van het jachtgenot of eigenaren van gronden) voorzien van de nieuwe Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten. De overige aanvragers (degene die een in- of buitengezelschapsverklaring hebben) wordt gevraagd om nu een afspraak te maken in de digitale agenda van de landelijke politie.


Kan ik mijn aanvraag ook schriftelijk indienen?

Het schriftelijk indienen (per post of mail) van uw aanvraag is nadrukkelijk níet de bedoeling.


Ik heb nog een geldige jachtakte. Moet ik dan toch naar het politiebureau komen?

Ja. Aangezien er sprake is van een nieuwe wet, dient elke jachtaktehouder een nieuwe aanvraag voor deze omgevingsvergunning te doen. De afdeling Korpscheftaken zal u als jachtaktehouder nader informeren met een brief waarin meer informatie staat over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.


Wat als ik geen brief heb ontvangen?

Ook indien u geen brief ontvangen heeft, in het bezit bent van een jachtakte en voor komende seizoen een omgevingsvergunning wenst te verkrijgen kunt/dient u een afspraak te maken. Stel het maken van een afspraak niet uit tot het laatste moment!


Wanneer moet ik mijn andere verloven verlengen?

Verloven die gekoppeld zijn aan de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, zoals de Europese vuurwapenpas, een vogelafweerpistool, etc. kunnen tegelijk met de aanvraag worden aangeboden ter verlenging.


Ik heb het aanvraagformulier binnen, maar door de nieuwe termen die worden gebruikt, is het mij niet helemaal duidelijk welke omgevingsvergunning ik moet aanvinken.

Voor de “gewone reguliere jachtakte” wat nu dus een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit wordt, dient u het bovenste vakje aan te vinken.

o Jachtgeweeractiviteit: Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet

o 6-daagse omgevingsvergunning: Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.74u van het Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 10.23, vijfde lid, van het Omgevingsbesluit

o Duplicaat van de omgevingsvergunning:  Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.74q

o Jachtgeweeractiviteit: Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.74u en artikel 10.23, vijfde lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving


Moet ik een kopie van mijn jachtdiploma toevoegen aan de aanvraag?

Op het aanvraagformulier staat dat u een kopie van uw jachtdiploma dient bij te voegen. Dit is echter enkel een verplichting voor aanvragers die echt hun allereerste akte/omgevingsvergunning aanvragen. Dus als u al beschikt over een akte en u vraagt nu een omgevingsvergunning aan dan hoeft u geen kopie van uw jachtdiploma bij te voegen.


Hoeveel pasfoto’s moet ik meenemen naar het politiebureau?

Indien ook uw Europese vuurwapenpas vernieuwd moet worden, neem dan twee pasfoto’s mee.


Verandert bij de overgang van een jachtakte naar een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten ook mijn aktenummer?

Uw oude (huidige) jachtaktenummer zal ook het nummer van uw nieuwe omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten worden.


Bij vraag 7 op het aanvraagformulier wordt gevraagd de wapens op te geven. Hoe kan ik dit het beste doen?

U mag hiervoor mag een kopie bijvoegen van de huidige bijlage van uw jachtakte.


Tot slot:

Zorg ervoor dat u al de gevraagde documenten volledig ingevuld en getekend meeneemt naar uw afspraak. Meer info over het aanvragen van de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten vindt u op: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/jachtakte/de-omgevingsvergunning-jachtgeweeractiviteit-zo-vraagt-u-hem-aan/


Het bericht Q&A aanvraag omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 16-02-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.