Jagersvereniging blij met grote aanname broedkorven bij kasteel Amerongen


De Jagersvereniging heeft gisteren voor het vijfde jaar op rij broedkorven geplaatst bij kasteel Amerongen. De eerste twee jaar waren de eenden nog niet zo enthousiast over onze korven. De wilde eenden gebruikten maar enkele korven als veilige broedplaats. Echter, afgelopen jaar werden maar liefst 10 van de 12 door de Jagersvereniging geplaatste broedkorven aangenomen. Een geweldig resultaat in het meerjarig internationaal onderzoek naar het nestsucces van de wilde eend.


Het doel van het meerjarig onderzoek van de Jagersvereniging is het bepalen van het nestsucces van de wilde eend en andere diersoorten in kunstnesten, zoals de broedkorf. Jagers plaatsen van oudsher al broedkorven voor de wilde eend. Uit ervaring blijkt dat de wilde eend graag de kunstnesten opzoekt. De boven water gelegen kunstnesten bieden onderdak en bescherming tegen predatoren en weersomstandigheden aan onze broedende eenden. Het uiteindelijk succes van het project wordt afgemeten aan het percentage nesten, waarvan tenminste één jong in het water landt. Het onderzoek loopt sinds 2020 en loopt tot 2026.Verschillende factoren


Naast het monitoren van het nestsucces, onderzoekt team ecologie van de Jagersvereniging ook de factoren die het nestsucces beïnvloeden. Factoren die we onderzoeken zijn:

– Plaatsingssucces in opeenvolgende jaren

– Landschapssoorten waarin de korven zijn geplaatst

– Het type beheer in het omliggende gebied

Om deze factoren goed in kaart te kunnen brengen, is het belangrijk dat er niet alleen broedkorven rondom kasteel Amerongen worden geplaatst, maar dat zoveel mogelijk leden meedoen aan het broedkorvenproject. Hoe meer jagers broedkorven en hooirollen te plaatsen, hoe beter het nestsucces van de wilde eend in beeld kan worden gebracht.


Correctie monitoring


Voor een correcte monitoring is het belangrijk dat de korven gedurende het broedseizoen in de gaten worden gehouden. Dit doet de Jagersvereniging onder meer door het plaatsen van wildcamera’s. Voor elk nest wordt genoteerd of het wordt aangenomen en door welke watervogels. Aan het eind van het broedseizoen kunnen deze gegevens doorgegeven worden via een Nederlands online formulier op: www.waterfowlersnetwork.com/2222

Naast de Jagersvereniging maken nog zes nationale jachtorganisaties uit Noord- en West-Europa deel uit van het Europese waterfowlers network. Allemaal onderzoeken zij onder meer het nestsucces van de wilde eend in broedkorven en hooirollen. Zo wil netwerk bijdragen aan het behoud en beheer van diverse ganzen- en eendensoorten.


Daling broedparen


Hoewel de wilde eend nog steeds één van de meest voorkomende watervogels is, is er in Nederland een daling in aantallen broedparen te zien. Uit eerder onderzoek van Sovon blijkt dat de lage kuikenoverleving een waarschijnlijke oorzaak is van afname. Op het moment gaat minstens 60% van de natuurlijke nesten verloren. Door hierop in te spelen met kunstnesten willen we dit percentage verlagen. De Jagersvereniging is blij met de enthousiaste deelname van haar leden aan dit onderzoek. Bedankt! We hopen dat u ook dit jaar (weer) meedoet!


Het bericht Jagersvereniging blij met grote aanname broedkorven bij kasteel Amerongen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 16-02-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.